En festival som ska ska bidra till samtal, nätverkande och utbyte kring hållbar utveckling, det är ambitionen med New European Bauhaus Festival i Bryssel 9 – 12 juni. New European Bauhaus , som lanserades av EU-kommissionen hösten 2020, är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet ska bidra till att nå den gröna givens målsättning om ett klimatneutralt EU innan 2050. I Sverige har Boverket regeringsuppdraget att koordinera Sveriges deltagande i initiativet, Energimyndigheten deltar i samarbetet.

Det finns möjlighet att anordna kringaktiviteter kopplat till festivalen, både i Bryssel och på andra platser i Europa. Officiella kringaktiviteter ska registreras senast 7 mars. För mer information om kringaktiviteter se EU-kommissionens hemsida.

Se mer om festivalen på EU-kommissionens hemsida.

 

 

Fler händelser

25
aug
2022

Informationsmöte om Erasmus+ mobilitet ackreditering

Den 25 augusti kl 14:00-16:00 anordnar Universitets- oc …

16
sep
2022

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan syftar till att underlätta …

26
sep
2022

CPMR Östersjökommissionen årsmöte

Den 26 – 27 september anordnas Östersjökommissionen ino …

26
sep
2022

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW)

Den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) omfatt …

28
sep
2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna (R&I Days)

Senaste nytt i genomförandet av EU:s forsknings och inn …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …

23
nov
2022

CPMR Östersjökommissionen transportarbetsgrupp

Den 23 – 24 november träffas transportarbetsgruppen ino …

09
dec
2022

Europaforum 2022

Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender! Då g …