6 februari 2020 kommer en högnivåkonferens om att involvera medborgare och civilsamhälle i sammanhållningspolitiken att äga rum i Bryssel. Eventet organiseras av DG REGIO, och syftar till att sammanföra olika aktörer för att diskutera hur samarbete bäst kan skapas mellan medborgare och civilsamhälle, hur de kan ges en större roll i policyskapande och i implementeringen av EU-finansierade projekt.

Registreringen för eventet är öppen och går att nå här.

Fler händelser

09
dec
2019

Utlysning för ”såddkapital” inom programmet Interreg Baltic Sea Region stänger den 9 december

Den 9 december 2019 stänger utlysningen för ”såddkapita …

04
feb
2020

International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change

Generaldirektoratet för miljö, DG ENV, organiserar den …

01
jun
2020

EU Green Week 2020

Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eve …

22
jun
2020

EU Sustainable Energy Week 22 – 26 juni

Årets upplaga av EU Sustainable Energy Week anordnas i …

23
sep
2020

Save-the-date: European Research & Innovation Days 2020

2020 års europeiska forsknings och innovationsdagar kom …