Den 25 augusti kl 14:00-16:00 anordnar Universitets- och högskolerådet (UHR) ett digitalt infomöte om ackreditering inom Erasmus+.

En ackreditering organisationer möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa. Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet ackreditering och hur man kan förbereda sig inför en ackrediteringsansökan.

Läs mer på UHR:s hemsida här.

Fler händelser

16
sep
2022

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan syftar till att underlätta …

26
sep
2022

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW)

Den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) omfatt …

26
sep
2022

CPMR Östersjökommissionen årsmöte

Den 26 – 27 september anordnas Östersjökommissionen ino …

28
sep
2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna (R&I Days)

Senaste nytt i genomförandet av EU:s forsknings och inn …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …

18
okt
2022

EU-kommissionens arbetsprogram 2023 presenteras

Vilka är EU-kommissionens prioriteringar 2023? Det pres …

23
nov
2022

CPMR Östersjökommissionen transportarbetsgrupp

Den 23 – 24 november träffas transportarbetsgruppen ino …

09
dec
2022

Europaforum 2022

Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender! Då g …