Den 15 och 16 december anordnar CINEA informationsdagar om kommande kallelser inom Horisont Europa kluster 5:”Klimat, energi och mobilitet”. Under eftermiddagen den 15 december sker även en brokerage event. Informationsdagarna ger möjlighet till potentiella sökande att lära sig mer om finansieringsalternativen under det nya arbetsprogrammet 2023–2034 med särskilt fokus på den dubbla gröna och digitala omställningen för att uppnå klimatneutralitet i Europa till 2050.

Bakgrund:
Horisont Europa delas formellt in under tre pelare, under Pelare II: globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft finns det 6 kluster. Under kluster 5 samlas forsknings och innovations aktiviteter som ska främja genomförandet av Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling samt bidra till kommissionens prioriteringar för en europeisk gröna given, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och en ekonomi som för människorna

Kluster 5 har en budget på 15,123 miljarder euro.


Bildkälla: CINEA

För mer information:
Läs mer om eventet här
Läs mer om Horisont Europa här

 

 

Fler händelser

13
feb
2023

Kick-off inför Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Den 13 februari kl. 14:30-16:00 anordnas årets kick-off …

13
feb
2023

Deadline: Samråd om reform av EU:s energimarknad

Gaspriserna ska inte ha en lika stor effekt på elräknin …

16
feb
2023

Webbinarium om Europeiska innovationsekosystems (EIE) arbetsprogram för 2023–2024

Den 16 februari kl. 9:30-12:00 anordnar Europeiska inno …

21
feb
2023

Slutkonferens Silver SME

Interreg Europa-projektet Silver SME, som Region Dalarn …

23
feb
2023

Deadline: Samråd om Horisont Europa

Ett samråd om tidigare, nuvarande och framtida priorite …

08
mar
2023

Masters of Digital

Det europeiska nätverket Digital Europe anordnar den 8 …

15
mar
2023

Matchmaking och infodag om Interreg Europa i Stockholm

Intressanta projektidéer och inspirerande potentiella s …

16
mar
2023

Deadline för utlysning inom interregionala innovationsinvesteringar (I3)

Den 16 mars 2023 stänger utlysningen inom Strand 2b för …

16
mar
2023

Deadline: storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond

Den 16 mars 2023 stänger utlysningen för storskaliga pr …

12
apr
2023

Deadline: Utvärdering av ERUF 2014-2020

EU-kommissionen vill få inspel kring ERUF-investeringar …

09
maj
2023

Save the date: Europadagen 2023

EU-kommissionen i Sverige bjuder in till ett heldagsfir …

20
jun
2023

Europeiska veckan för hållbar energi

Mellan 20 och 22  juni hålls european sustainable energ …