Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar den 17 maj ett infomöte för att presentera utlysning för att söka ackreditering inom Erasmus+ mobilitet. Nästa utlysning öppnar i sommar. Läs mer om och anmäl dig till infomötet på UHR:s hemsida.

Om ackreditering
En ackreditering ger möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa, exempelvis studier och praktik utomlands för elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för personal. Oavsett tidigare erfarenhet av internationella utbyten eller samarbeten, kan en organisation inom skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande bli ackrediterad.

Fler händelser

23
maj
2022

CPMR Nordsjökommissionen Joint North Sea Conference

Nordsjökommissionen inom det europeiska nätverket Confe …

23
maj
2022

ERRIN: I3 projektutvecklings-session

Det Brysselbaserade nätverket Eruopean Regions Research …

23
maj
2022

Deadline Bauhaus-utlysning

Renovering av befintliga byggnader och offentliga plats …

23
maj
2022

CPMR Nordsjökommissionen Annual Business Meeting (årsmöte)

Nordsjökommissionen inom det europeiska nätverket Confe …

24
maj
2022

Infomöte om EU:s nya partnerskap för hälsa – Innovative Health Initiative (IHI)

Vinnova annordnar den 24 maj 2022 kl. 11:00-13:00 ett i …

30
maj
2022

EU Green Week

Ökad förståelse för och diskussion om EU:s miljöpolitik …

30
maj
2022

Deadline EU-samråd direktivet om kombinerad transport

EU-kommissionen vill ha in synpunker på hur det nuvaran …

02
jun
2022

Webbinarium om EU:s skogspolitik den 2 juni

Hur påverkar EU:s skogspolitik Sveriges kommuner och re …

09
jun
2022

Naturvårdsverket anordnar webbinarium om Life – EU:s miljö-, klimat- och energiprogram

Hur Life kan bidra med 60 procents medfinansiering till …

09
jun
2022

New European Bauhaus Festival

En festival som ska ska bidra till samtal, nätverkande …

09
jun
2022

EU-sakråd om EU-kommissionens förslag till revidering av industriutsläppsdirektivet (IED)

Miljödepartementet bjuder in till EU-sakråd om kommissi …

15
jun
2022

CPMR Östersjökommissionen Executive Committee Meeting

Östersjökommissionen inom det europeiska nätverket Conf …

15
jun
2022

Vanguardinitiativet policykonferens

Samtal om den gröna och digitala omställningen är fokus …

16
jun
2022

CPMR Political Bureau

Det europeiska nätverket Conference of Peripheral and M …

16
jun
2022

Vanguardinitiativet direktörsmöte (HLDM)

Beslut om antagande av ett nytt pilotprojekt samt nya m …

21
jun
2022

Deadline EU-samråd om kompetensflykt och befolkningsminskning

EU-kommissionen kommer att presentera ett meddelande om …

22
jun
2022
23
jun
2022

Infodag I3

Vad krävs för att söka finansiering inom det nya EU-pro …

28
jun
2022

Connecting Europe Days (TEN-T Days)

28 – 30 juni anordnar EU-kommissionen tillsammans med d …

13
jul
2022

Deadline EU-samråd om TEN-T revideringen

I samband med att EU-kommissionens förslag om reviderin …

16
sep
2022

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan syftar till att underlätta …

26
sep
2022

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW)

Den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) omfatt …

26
sep
2022

CPMR Östersjökommissionen årsmöte

Den 26 – 27 september anordnas Östersjökommissionen ino …

28
sep
2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna (R&I Days)

Senaste nytt i genomförandet av EU:s forsknings och inn …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …

23
nov
2022

CPMR Östersjökommissionen transportarbetsgrupp

Den 23 – 24 november träffas transportarbetsgruppen ino …