Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) under maj/juni som syftar till dialog med samtliga berörda parter och intresserade medborgare om hur de tillsammans med EU kan arbeta för att förverkliga ambitionen med nollförorening och en giftfri miljö. I vanliga fall anordnas  det seminarier i Bryssel och partnerevents i medlemsstaterna, i år kommer alla eventen vara virtuella och anordnas under 3 maj – 13 juni. Temat för i år är den nya handlingsplanen för nollföroreningar i luft, land och vatten som EU-kommissionen kommer presentera under våren.

Mer information
Hemsidan och det officella programmet till EU:s gröna vecka finns här.

Fler händelser

15
apr
2021
23
apr
2021

Årsmöte Central Sweden ideell förening

Medlemmarna i Central Sweden ideell förening – Region D …

26
maj
2021

European Summit on Social Economy

Den 26- 27 maj bjuder Europeiska kommissionen och Mannh …

23
jun
2021

Europeiska forskning- och innovationsdagarna 23-24 juni

Den 23-24e juni arrangeras de Europeiska forskning- och …