Den 23-24e juni arrangeras de Europeiska forskning- och innovationsdagarna (European Research & Innovation days). I fokus står också EU:s nya forskningsprogram, Horisont Europa, inom vilket grön omställning och digitalisering pekats ut som två övergripande prioriteringar. Forskningsprogrammet löper från och med 2021 och sju år framåt vilket innebär att storskaliga satsningar och utlysningar kommer rulla ut redan till hösten.

Registreringen har inte öppnat men du kan läsa mer om dagarna här. 

Fler händelser

01
mar
2021

Grundkurs i EU-kunskap – vem gör vad och hur fattas besluten i EU?

Den 1 mars kl. 15.00-16.30 anordnar Europaparlamentets …

19
mar
2021

Digital lansering av nya Erasmus+

I år inleds en ny sjuårig programperiod för EU:s utbild …

25
mar
2021

Projektwebbinarium – Flernivåstyre i arbetet med smart specialisering

Den 25 mars genomför EU-projektet COHES3ION sin slutkon …

26
maj
2021

European Summit on Social Economy

Den 26- 27 maj bjuder Europeiska kommissionen och Mannh …