Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eventet är ett forum för aktörer på europeisk, nationell och lokal nivå, där en del av syftet är att samla inspel som kommer kunna omsättas i framtida policyskapande och implementering. Förutom konferensen i Bryssel kommer det att under veckan organiseras relaterade events av partnerorganisationer i hela Europa. Fokus för 2020 års upplaga är natur och biologisk mångfald.

Läs mer om EU Green Week här

Fler händelser

17
apr
2020

Deadline – Ansökan om att anordna interregionalt event under ERWC

Kommissionen bjuder in regionala och lokala myndigheter …

28
apr
2020

Årsmöte för Central Sweden ideell förening

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är …

18
jun
2020

Vanguardinitiativet Direktörsmöte

Årets direktörsmöte för Vanguardinitiativet hålls i Bry …

22
jun
2020

EU Sustainable Energy Week 22 – 26 juni

Årets upplaga av EU Sustainable Energy Week anordnas i …

23
sep
2020

Save-the-date: European Research & Innovation Days 2020

2020 års europeiska forsknings- och innovationsdagar ko …

12
okt
2020

Save-the-date: European Week of Regions and Cities 2020

2020 års upplaga av det årliga eventet European Week of …