ERRIN: Informations- och matchmakingevent för horisont 2020 utlysning inom energi

ERRINs arbetsgrupp för energi anordnar ett matchmakingevent för utlysningar under Säker, ren och effektiv energi inom Horisont 2020 programmet. Vissa specifika utlysningar har valts ut för diskussion under mötet. Projektidéer under andra utlysningar är också välkomna och kan komma tas upp under eventet. Tanken med eventet är att skapa möjligheter för skapande av konsortium för utlysningar under Säker, ren och effektiv energi.

För de utan projektidéer som vill delta på evenemanget går det att anmäla sig i mars.

För mer information om eventet och vilka utlysningar som behandlas klicka här

Fler händelser

22
mar
2019

Möte med ERRINs arbetsgrupp för Smart Specialisering

Agendan för mötet är hur nätverket ERRIN, och dess medl …

25
mar
2019

Central Sweden hemmavecka

Central Sweden deltar på möten i medlemsregionerna 25 – …

26
mar
2019

AER vårmöte med kommittéerna, Örebro

Vårens möte med de tre AER-kommittéerna äger rum i Öreb …

27
mar
2019

RegLab årskonferens, Västerås

RegLabs årskonferens äger rum 27-28 mars i Västerås. Kl …

28
mar
2019

Europaforum Norra Sverige, Luleå

Central Sweden deltar på konferensen som äger rum 28-29 …

11
apr
2019
23
apr
2019

Central Sweden hemmavecka

Central Sweden deltar på möten i medlemsregionerna mell …

10
maj
2019

Regional utveckling 2019

Konferens i Stockholm som anordnas av SKL, SCB och Till …

13
maj
2019

EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa uppla …

14
maj
2019

European Cluster Conference 2019

I år inträffar den sjätte upplagan av europeiska kluste …

23
maj
2019

Transnationella ESF-konferensen, Bryssel

Den 23–24 maj 2019 arrangerar Europeiska socialfondens …

26
maj
2019

Europaparlamentsval

Den 23–26 maj 2019 är det Europaparlamentsval. För Sver …

17
jun
2019

EU Sustainable Energy Week 2019

Den 17- 21 juni 2019 är det dags för EU Sustainable Ene …

07
okt
2019

Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens gener …

2019-02-14T15:06:59+01:00 2019-02-14|