I samband med att EU-kommissionens förslag om revidering av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) presenterades öppnade kommissionen även ett samråd för intressenters möjlighet att ge sina synpunkter på förslag till TEN-T revidering. Samrådet är ett så kallat feedbacksamråd, även kallat antagandesamråd. Samrådet innebär att intressenter kan lämna synpunkter på det av EU-kommissionens antagna förslaget till rättsakt. Synpunkterna som inkommer i denna typ av samråd sammanfattar EU-kommissionen för Europaparlamentet och rådet, så att de kan ta hänsyn till dem när de diskuterar lagförslaget. Feedbacksamrådet om revideringen av TEN-T lagstiftningen stänger 12 juni 2022. Nästa steg i lagstiftningsförfarandet är förhandling mellan Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) som behöver nå en kompromiss för att TEN-T revideringen ska kunna träda ikraft, vilket väntas ske 2023. Regeringskansliet har remitterat TEN-T revideringen till bland andra Central Swedens medlemsregioner. Deadline att lämna yttrande till regeringskansliet var 9 februari 2022.

För mer information
Läs mer om samrådet för TEN-T revideringen här
Se Central Swedens artikel om TEN-T revideringen här
Läs mer om regeringskansliets remiss om TEN-T revideringen här
Läs mer om Botniska korridorens arbete med att påverka TEN-T revideringen här

Fler händelser

25
aug
2022

Informationsmöte om Erasmus+ mobilitet ackreditering

Den 25 augusti kl 14:00-16:00 anordnar Universitets- oc …

16
sep
2022

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan syftar till att underlätta …

26
sep
2022

CPMR Östersjökommissionen årsmöte

Den 26 – 27 september anordnas Östersjökommissionen ino …

26
sep
2022

Europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW)

Den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) omfatt …

28
sep
2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna (R&I Days)

Senaste nytt i genomförandet av EU:s forsknings och inn …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …

23
nov
2022

CPMR Östersjökommissionen transportarbetsgrupp

Den 23 – 24 november träffas transportarbetsgruppen ino …

09
dec
2022

Europaforum 2022

Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender! Då g …