Diskussion med CPMR:s medlemmar om EU-kommissionens förslag om revidering av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är fokus för transportarbetsgruppsmötet tisdag 25 januari. Inbjudan har skickats till CPMR:s medlemsregioner.

Fler händelser

01
feb
2022

Finansiella instrument för den cirkulära ekonomin

Exempel på hur regioner och kommuner kan anpassa sina f …

01
feb
2022

How TEN-T can contribute to sustainable and economic growth in northern Europe

Region Örebro län är medarrangörer till ett webbinarium …

03
feb
2022

Kick-off event EWRC

Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är en …

08
feb
2022

EU Industry Days

Senaste nytt i genomförandet av EU:s industristrategi ä …

09
feb
2022

Deadline nationell remiss om TEN-T revideringen

14 december 2021 presenterade EU-kommissionen ett försl …

09
feb
2022

Deadline nationell remiss om byggnaders energiprestanda

I december presenterade EU-kommissionen förslag till re …

11
feb
2022

Deadline EU-samråd om översynen av EU:s regler för statligt stöd till utbyggnad av bredbandsnät

Nya tröskelvärden för hastighet när det gäller offentli …

16
mar
2022

Deadline EU-samråd om byggnaders energiprestanda

I december presenterade EU-kommissionen förslag till re …

16
mar
2022

Deadline EU-samråd om TEN-T revideringen

I samband med att EU-kommissionens förslag om reviderin …

17
mar
2022

Åttonde sammanhållningsforumet

Pandemins påverkan på sammanhållningen, en rättvis omst …

12
apr
2022

Deadline samråd EU-strategi för solenergi

Vad bör en EU-strategi för solenergi innehålla? EU-komm …

30
maj
2022

EU Green Week

Ökad förståelse för och diskussion om EU:s miljöpolitik …

10
okt
2022

Europeiska veckan för regioner och städer

Grön omställning, territoriell sammanhållning, digital …