Broadband days 2019 2 – 3 december i Bryssel

Den 2 – 3 december anordnas konferensen Broadband days i Bryssel. Konferensen syftar till att ge en uppdatering kring utvecklingen av EU-initiativ kopplat till bredband och dess förverkligande. Frågor kopplat till bland annat hur 5G korridorerna ska bidra till att skapa en resilient, hållbar och kostnadseffektiv digital infrastruktur samt 5G-nätets betydelse för hela EU:s digitala ekosystem kommer att diskuteras under konferensen. Ytterligare ett tema för konferensen är att diskutera potentiella synergier mellan CEF och Digitala Europa.

 

Klicka här för att läsa mer om konferensen och för att anmäla dig. Observera att man måste skapa ett ”EU-login” för att kunna anmäla sig till konferensen.

 

Fler händelser

14
nov
2019

Smart Regions 3.0

Den 14 – 15 november 2019 anordnas den tredje upplagan …

15
nov
2019

Informationsgenomgång om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH)

Den 15 november 2019, klockan 11.45. kommer en informat …

19
nov
2019
20
nov
2019

Future of Food Conference

Den 20 november 2019 anordnar EIT och tankesmedjan Frie …

21
nov
2019

Vanguards politiska årsmöte

Den 21 november anordnas Vanguardinitiativets politiska …

22
nov
2019

Seminarium om utvecklingen av TEN-T

Den 22 november anordnar Central Sweden, Region Örebro …

22
nov
2019

Seminarium om det svenska skogsbruket och dess roll i EU:s klimatarbete

Brysselkontoret North Sweden European Office anordnar d …

22
nov
2019

Europaforum 2019 om smart specialisering, Gävle

Det är viktigt att kommuner och regioner tar vara på de …

26
nov
2019

EU Design Days

Den 26 november 2019 anordnar nätverk ERRIN årets uppla …

26
nov
2019
02
dec
2019

LLLWeek 2-6 december 2019

2–6 december anordnas Veckan för livslångt lärande (LLL …

09
dec
2019

Utlysning för ”såddkapital” inom programmet Interreg Baltic Sea Region stänger den 9 december

Den 9 december 2019 stänger utlysningen för ”såddkapita …

04
feb
2020

International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change

Generaldirektoratet för miljö, DG ENV, organiserar den …

2019-10-09T15:59:38+01:00 2019-10-09|