Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Föreningen är organiserad och styrs med hjälp av en styrelse och ett ägarråd samt kontaktpersoner för frågor knutna till Central Swedens verksamhet.

Föreningens årsmöte samlas en gång om året och vid övriga tider leds föreningen av en politisk styrelse, som ansvarar för föreningens angelägenheter. I år hålls Central Swedens årsmöte den 28 april i Örebro. I förbindelse med årsmötet skulle även Central Swedens ägarrådsmöte hållas, men med tanke på rådande pandemi har ägarrådet skjutits upp till senare. Årsmötet kommer att genomföras digitalt.

Läs mer om hur Central Sweden styrs här.

 

Fler händelser

17
apr
2020

Deadline – Ansökan om att anordna interregionalt event under ERWC

Kommissionen bjuder in regionala och lokala myndigheter …

01
jun
2020

EU Green Week 2020

Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eve …

18
jun
2020

Vanguardinitiativet Direktörsmöte

Årets direktörsmöte för Vanguardinitiativet hålls i Bry …

22
jun
2020

EU Sustainable Energy Week 22 – 26 juni

Årets upplaga av EU Sustainable Energy Week anordnas i …

23
sep
2020

Save-the-date: European Research & Innovation Days 2020

2020 års europeiska forsknings- och innovationsdagar ko …

12
okt
2020

Save-the-date: European Week of Regions and Cities 2020

2020 års upplaga av det årliga eventet European Week of …