JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

JRC (Joint Research Centre) har lanserat två nya verktyg för regionala myndigheter. Det första är en handbok ämnad att underlätta utnyttjandet av JRC:s vetenskapliga och tekniska expertis för europeiska regioner och städer. Den andra är en ny online-portal, ”The territorial dashboard”, som tillhandahåller viktiga data om regionerna.

Under European Week of Regions and Cities lanserade EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, Joint Research Centre (JRC), två nya verktyg som riktas mot regionala myndigheter. Det första är en handbok med goda råd och korta beskrivningar av vilken kunskap, information och verktyg JRC erbjuder för att ge underlag till utformningen av regional politik. Handboken är uppdelad i politikområden såsom energi och transport, miljö, forskning och innovation och krishantering och resiliens.

Det andra verktyget är en online-portal kallad ”The territorial dashboard”. Portalen erbjuder en överblick av EU:s regioner på tretton olika dataområden, bland andra ekonomi, utbildning, transport, energi, sysselsättning och hälsa. Portalen kan bland annat användas för att analysera prognoser inom de olika dataområdena givet vissa scenarion eller för att på ett smidigt sätt lära sig mer om potentiella samarbetspartners.

För mer information

JRC:s handbok finns tillgänglig här.

The territorial dashboard finns tillgänglig här

2017-10-25T15:06:39+02:00 2017-10-25|