Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

EU-kommissionen har publicerat två separata utlysningar för intresseanmälningar för att organisera workshops i Bryssel eller lokala event som en del av Europeiska Industriveckan 2018. Workshopen ska hållas den 22 februari i Bryssel som en del av Europeiska Industridagen. De lokala eventen ska hållas samma vecka på olika håll i Europa. Deadline för intresseanmälan är den 10 december för workshops och den 8 januari för lokala event.

EU-kommissionen har publicerat två separata utlysningar för intresseanmälningar för att organisera event i samband med Europeiska Industridagarna 2018. Den första utlysningen gäller arrangemanget av en workshop i Bryssel den 22 februari. Aktörer från alla branscher eller från forsknings- och innovationssektorn är välkomna att lämna in sina förslag på workshops. De arrangörer som blir utvalda får 90 minuter till sitt förfogande. Max 15 arrangörer kommer väljas ut över de tre tematiska områdena ’Industri och territorium’, ’Industri och folk’, ’Industri och teknologier’. I urvalet kommer kommissionen leta efter workshops med ett ämne av stor europeisk relevans och en kvalificerad och jämställt fördelad uppsättning talare. Geografisk och institutionell mångfald bland arrangörerna kommer även eftersträvas. Deadline för intresseanmälan är den 10 december klockan 12:00 och görs genom att fylla i ett formulär.

Den andra utlysningen gäller arrangemanget av lokala event i samband med Industriveckan den 19–23 februari. Samma urvalskriterier och tematiska områden som i den första utlysningen gäller för denna utlysning. Eventet hålls lokalt, men kommer uppmärksammas på kommissionens hemsida och marknadsföras via dess marknadsföringskanaler. Deadline för intresseanmälan är den 8 januari klockan 12:00 och görs genom att fylla i ett formulär.

Bakgrund
Kommissionen anordnade den första Europeiska Industridagen den 2017 för att presentera sina initiativ till intressenter inom industripolitiken och för att inleda en debatt om en framtida EU-agenda för modernisering av industrin. Evenemanget fick stort intresse och samlade runt 600 deltagare från hela EU. Efter den lyckade första Industridagen, och efter kommunikationen “En förnyad strategi för EU:s industripolitik” från den 14 september 2017, vill kommissionen fortsätta denna dialog med en andra Industridag.

 

För att läsa mer om utlysningen för arrangemanget av workshops i Bryssel, klicka här.
För att läsa mer om utlysningen för arrangemanget av lokala event, klicka här.

 

2017-11-27T11:15:12+02:00 2017-11-27|