Interreg Europas fjärde utlysning öppnar i maj 2018

Interreg Europas fjärde utlysning väntas öppna i maj 2018 och stänga i mitten av juni. Samtliga tematiska prioriteringar kommer troligen vara öppna och all återstående ERUF-finansiering till Interreg kommer vara tillgänglig.

Under sitt sjunde möte i Tallinn den 12 och 13 december diskuterade Interreg:s övervakningskommitté utformningen av programmets fjärde utlysning. Utlysningen kommer troligen öppna i maj 2018 och stänga i mitten av juni. Alla tematiska prioriteringar väntas vara öppna och all återstående ERUF-finansiering till Interreg väntas vara tillgänglig. Det slutgiltiga beslutet om den fjärde utlysningens utformning kommer tas av övervakningskommittén under dess möte den 13 och 14 mars i Sofia, varefter ytterligare detaljer kommer offentliggöras.

För att läsa Interreg Europas nyhet, klicka här.

2018-01-08T11:23:39+01:00 2018-01-08|