Innovationspriset för kvinnor 2019 – Ansökan öppen

Ansökan är öppen till innovationspriset för kvinnor 2019. Innovationspriset för kvinnor syftar till att medvetandegöra underrepresentationen av kvinnor i innovationsföretagsamhet och uppmärksamma framstående kvinnliga entreprenörer på marknaden. Sista ansökningsdagen är den 16 januari 2019.

2011 instiftade EU-kommissionen innovationspriset för kvinnor för att öka medvetenheten kring kvinnors underrepresentation i innovationsföretagsamhet. Priset tilldelas framstående kvinnliga entreprenörer som har startat framgångsrika bolag eller har kommersialiserat en innovation och syftar till att inspirera framtida generation av innovatörer.

Innovationspriset är finansierat av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Tre utmärkelser delas ut under kategorin ”kvinnliga innovatörer” på 100 000 euro vardera. En specialutmärkelse på 50 000 euro utdelas också under kategorin ”framgångsrik innovatör” som är en enastående entreprenör i början av sin karriär (35 år eller yngre).

Tävlingen riktar sig till kvinnor inom EU (samt kvinnor från länder associerade till Horisont 2020) som har grundat eller är medgrundare till ett företag som etablerats innan 1 januari 2017.

Sista ansökningsdagen är den 16 januari 2019.

För mer information

Läs mer om innovationspriset för kvinnor här

Ansök här

EU-kommissionären Carlos Moedas och Europaparlamentets vice ordförande Mairead McGuiness ger 2017:s innovationspris för kvinnor till Michaela Magas, medgrundare av företaget Stromatolite som är ett labb för innovativ design. 

2018-11-13T09:21:06+02:00 2018-11-13|