Den 6 november 2018 anordnas den årliga konferensen Europaforum i Falu gruva i Falun, Dalarna. Årets Europaforum fokuserar på hur EU bidrar till att stärka företag i Bergslagen och gästas av representanter ifrån EU-kommissionen, Näringsdepartementet, regioner, Science Parks och lärosäten i Bergslagen. Under konferensen presenteras exempel på EU-finansierade verksamheter i Bergslagen som arbetar med att stödja Internationalisering i små och medelstora företag. Vidare fokuseras diskussionerna kring EU:s industristrategi och europeisk samverkan för stärkt konkurrenskraft. Sista anmälningsdag är den 29 oktober.

Den 6 november 2018 anordnas den årliga konferensen Europaforum i Falu gruva i Falun, Dalarna. Årets Europaforum fokuserar på hur EU bidrar till att stärka företag i Bergslagen. Dagen är uppdelat i två större teman, där del 1 handlar om ”Internationalisering i små och medelstora företag (SMF) – vari ligger utmaningarna och hur kan dessa överbyggas?” och fortsätter sedan med diskussioner kopplat till ”EU:s industristrategi och europeisk samverkan för stärkt konkurrenskraft” i del 2.

Konferensen är ett utmärkt tillfälle att höra mer om erfarenheter kopplat till internationalisering i SMF i Bergslagen, aktuella industripolitiska frågor från ett EU-perspektiv, och hur regeringens och regionernas arbete med smart industri kan skalas upp på en europeisk nivå genom till exempel Vanguardinitiativet och de tematiska S3-plattformarna.

Konferensen vänder sig till lokala och regionala politiker med ansvar för näringslivs- och innovationsfrågor, kommunala näringslivsutvecklare, regionala innovationsstrateger, representanter från ERUF-finansierade projekt, och andra aktörer i Bergslagen som på olika sätt arbetar med att stödja företagens internationalisering.

Sista anmälningsdag är den 29 oktober.

Bakgrund
Europaforum är en årlig konferens som arrangeras av intresseföreningen Bergslaget, Central Sweden, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Västermanland.

För mer information

För att anmäla dig till Europaforum, klicka här.

För att läsa mer om Europaforum och se agendan, klicka här.

För att läsa Centrals Swedens artikel om Europaforum år 2017, klicka här.