I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s nästa långtidsbudget 2021–2027, den framtida sammanhållningspolitiken, en ny plaststrategi samt transport och infrastruktur.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar skriften På gång inom EU två gånger om året. Skriften innehåller lättillgänglig information om aktuella EU-frågor och hur det påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. I skriften beskrivs även de möjligheter regionerna har att påverka inom respektive område.

EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027 är en av SKL:s prioriterade frågor under 2018. SKL trycker på vikten av en budget som främjar tillväxt och sysselsättning inom unionen och som verkar för en minskning av regionala skillnader i EU:s regioner. Sammanhållningspolitiken är också en prioriterad fråga under 2018. SKL strävar efter en kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik för alla regioner i EU och ett utökat regionalt inflytande i Sverige.

Ytterligare en prioriterad fråga i höstens utgåva är en förbättrad cirkulär ekonomi med en ny plaststrategi utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Bland annat har SKL ambitiösa mål för minskad deponering och ökad återvinning och ett intresse för separata mål för återanvändning och återvinning. SKL prioriterar också mobilitet och infrastruktur inklusive bredband. SKL ser gärna hållbara transporter i TEN-T-nätverket för att minska utsläppen, en gemensam teknisk standard för harmonisering av TEN-T-nätet och tillgång till bredband av god kvalitet till alla medborgare.

Nedan listas SKL:s prioriterade frågor 2018:

  • EU:s framtida långtidsbudget efter 2020
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Energieffektivisering och förnybar energi
  • Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU
  • Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi
  • Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

På gång inom EU finns tillgänglig för nedladdning och beställning via SKL:s hemsida.