Höstens nummer av På gång inom EU ute

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift På gång inom EU kommit. I skriften presenterar SKL vilka EU-frågor förbundet kommer att arbeta med under hösten 2017. Prioriterade frågor är bland annat asyl- och flyktingfrågor och sammanhållningspolitik.

SKL publicerar två gånger om året skriften På gång inom EU. I denna presenterar SKL vad som händer i EU och hur detta påverkar svenska regioner, landsting och kommuner. Vidare går det att läsa om de EU-frågor som förbundet kommer att driva under hösten 2017. För 2017 har SKL presenterat åtta prioriterade EU-frågor:

  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande
  • Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer
  • Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Respekt för det kommunala och regionala perspektivet vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi
  • Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala myndigheters arbete med prioriterade ämnen
  • Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
  • Statligt stöd för regionala flygplatser

Mer om SKL:s arbete med dessa och andra frågor kan läsas i På gång inom EU.

Skriften är tillgänglig för nedladdning och beställning via SKL:s hemsida.

2017-10-17T17:27:15+02:00 2017-10-17|