Horisont 2020 – Webbinarium om utlysningar inom innovationsupphandling

EU-kommissionen kommer, den 8:e december, att anordna ett webbinarium för att öka offentlig sektors medvetenhet kring tillgängliga utlysningar rörande innovationsupphandling inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.  

EU-kommissionen anordnar, den 8:e december, ett webbinarium om de utlysningar rörande innovationsupphandling som finns tillgängliga inom ramen för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Syftet med evenemanget är att upplysa upphandlingsansvariga inom offentlig sektor om de finansieringsvillkor och möjligheter som finns inom Horisont 2020 för upphandling av nyutvecklade varor och tjänster som ännu inte kommersialiserats. Vidare kommer även relevanta utlysningar inom området att presenteras.

Horisont 2020 tillhandahåller, genom olika utlysningar, under åren 2018–2019 cirka 124 miljoner euro i finansiering för projekt rörande innovationsupphandling inom områden såsom informations- och kommunikationsteknik, hälsa, säkerhet och energi.

Mer om Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet fokuserar på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster, med målet att skapa tillväxt och nya jobb. Horisont 2020 är uppdelat i tre fokusområden efter de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020.

För mer information om evenemanget, klicka här.

För att delta i webbinariet, klicka här.

2017-11-30T11:20:41+02:00 2017-11-30|