Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodagar om energi

Registreringen till Kommissionens infodagar om energi är nu öppen. Den 23–25 oktober anordnas seminarium och brokerage-event kring kommande utlysningar inom energiområdet i Horisont 2020.

Den 23–25 oktober anordnar Kommissionen flera seminarier med informations- och brokerage-event kring kommande utlysningar inom energiområdet i Horisont 2020. Infodagarna är en fördjupning i arbetsprogrammet Säker, ren och effektiv energi 2018–2020, som dock ännu inte publicerats. Under eventet kommer deltagarna få möjlighet att ta del av detaljerad information kring kommande utlysningar, en uppdatering av policybakgrunden och tips inför ansökningsskrivandet. Eventet kommer även att vara ett utmärkt tillfälle att nätverka och hitta projektpartners, samt att få möjlighet att träffa EASME:s (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) avdelning för energi, Kommissionens utsedda genomförande organ för energiområdet inom Horisont 2020.

Registreringen till infodagarna har nu öppnat. Eventet har kapacitet att ta emot upp till 800 deltagare från företag, europeiska och nationella branschorganisationer, handelskammare, europeiska institutioner, universitet, finansinstitut samt regionala och lokala myndigheter. Seminarierna kommer också att webbsändas. Vid intresse att delta på dagarna, hör gärna av er till Ebba Bjerkander på Central Sweden. Observera att platserna ofta tar slut snabbt och att det är bra att vara ute i god tid med registrering.

Registrera dig till eventet här.
Läs hela agendan här.

2017-09-27T16:15:23+02:00 2017-09-27|