Horisont 2020 – informationsdag och brokerage-event i november

I november anordnas en informationsdag och ett brokerage-event kring arbetsprogrammet inom ramen för Horisont 2020 för perioden 2018-2020. Eventet riktar sig främst till potentiella sökanden inom arbetsprogrammets femte samhällsutmaning “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”. Eventet arrangeras i Bryssel men kommer även att sändas via webben.

I arbetsprogrammet för Horisont 2020 under perioden 2018-2020 ingår ett antal samhällsutmaningar varav den femte samhällsutmaningen är “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”. Den 8 och 9 november 2017 anordnas en informationsdag och ett brokerage-event i Bryssel som riktar sig till potentiella sökanden inom ramen för den femte samhällsutmaningen.

Den femte samhällsutmaningen inom Horisont 2020 riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att 1) uppnå en resurs- och vatteneffektiv ekonomi och samhälle som även är motståndskraftig mot klimatförändringar, 2) skydda och skapa en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, samt 3) till att skapa en hållbar användning av råvaror för att möta behoven hos en växande global befolkning.

Registrering till eventet öppnar i juli. För den som inte kan delta på plats i Bryssel sänds eventet även via webben.

Kontakt
E-post: EASME-H2020-SC5-EVENTS@ec.europa.eu

Mer information
Information om programmet och annan praktisk information kommer att uppdateras under de kommande veckorna på den här länken
Läs mer om den femte samhällsutmaningen här

2017-05-31T10:46:54+02:00 2017-05-31|