I samband med Central Swedens styrelsemöte i Bryssel den 28 maj 2018 tog kontoret fram skriften Höjdpunkter januari – april 2018, vilket är en sammanfattning av kontorets aktivitetsuppföljning av årets fyra första månader. I sammanfattningen kan man bland annat läsa om Norra Mellansveriges deltagande i det europeiska pilotprojektet för regioner med en industri i omvandling, Central Swedens tre medlemsregioners deltagande i Vanguardinitiativet som under våren har lett till regionernas deltagande i flera projektansökningar, utvecklingen i arbetet med Botniska Korridoren där den svenska regeringen den 21 mars 2018 meddelade att Sverige vill inkludera Botniska Korridoren i stomnätskorridoren Scandinavian – Mediterranian, en rapport från TEN-T Days i Ljubljana 25 – 27 april, och mycket mer.

Läs Central Swedens skrift höjdpunkter januari – april 2018, här.

Europaparlamentet, Bryssel våren 2018