Under EU:s Green Week deltog Malin Karlsson från Högskolan Dalarna på ett seminarium anordnat på Regionkommittén i Bryssel. Seminariet, Policies, Women and Climate, fokuserade på att stärka kvinnors roll i strategier och politik gällande klimatförändringar.

Malin Karlsson är projektledare för Energiinnovation, ett projekt som är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och medfinansierat av Region Dalarna. Projektet ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Detta är i linje med Region Dalarnas mål för att nå en jämställd regional tillväxt. Malin lyfte innebörden av projektet och hur de arbetar med just jämställdhetsperspektivet som till exempel att inkludera fler kvinnor inom energiforskning. På seminariet deltog även flera Regionkommittéledamöter samt direktören för European Institute for Gender Equality (EIGE), Virginija Langbakk.

Seminariet anordnades under EU:s Green Week som är en vecka då EU belyser miljö- och klimatpolitiska frågor. Målet med detta seminarium var att främja utvecklingen av integrerade och sammanlänkade klimatpolitiska åtgärder från ett tvärgående perspektiv, stärka kvinnornas roll i nämnda åtgärder och politik, erkänna hur de står i relation till varandra samt hur detta implementeras genom olika aktiviteter.

För mer information
Läs mer om Region Dalarnas handlingsplan för jämställd regional tillväxt här
Läs mer om EU Green Week här

Malin Karlsson från Högskolan Dalarna
På seminariet “Policies, Women and Climate”.