Den 1 december tillträdde den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen efter intensiv höst med utfrågningar från Europaparlamentets utskott. Tidsplanen från början var att den nya kommissionen skulle tillträda redan den 1 november men efter att Frankrikes, Ungerns och Rumäniens respektive nominerade kommissionärer inte blivit godkända av Europaparlamentets utskott försenades processen. Under de första hundra dagarna med den nya kommissionen kommer vi att kunna förvänta många lagförslag som framförallt kommer syfta till att uppfylla von der Leyens politiska prioriteringar som rör den gröna given samt ett Europa anpassat för den digitala tidsåldern.

Den 1 december 2019 kunde den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen, formellt tillträda då Europaparlamentet hade röstat för och godkänt det nya kollegiet i dess helhet. Cirka två tredjedelar av parlamentets ledamöter röstade aktivt ja till att godkänna den nya kommissionen, vilket är en högre andel än de ledamöter som godkände Jean-Claude Junckers kommission 2014.

Under hösten har ett intensivt arbete pågått för att den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen skulle få möjlighet att tillträda. Den preliminära tidsplanen var att kommissionen skulle ha börjat arbeta redan 1 november men efter att Europaparlamentet valt underkänna tre av de föreslagna kommissionärerna förlängdes processen. De tre kommissionärerna som inte fick parlamentets förtroende var Sylvie Goulard från Frankrike, Rovana Plumb från Rumänien och László Trócsányi från Ungern. Under hösten fortsatte arbetet mellan von der Leyen och de tre medlemsländerna för att nominera nya kandidater till kommissionen. De kandidaterna som nominerades och sedan godkändes av parlamentets utskott var Thierry Breton från Frankrike som kommer att ansvara för den inre marknaden, Ungerns kandidat Olivér Várhelyi som kommer att bli ansvarig för EU:s utvidgning och till sist Rumäniens kandidat Adina Vălean som kommer att ansvara för transportfrågorna.

Ursula von der Leyen håller anförande i plenum inför parlamentet, i Strasbourg.

Efter att de tre kandidaterna godkändes av parlamentets utskott kunde parlamentet rösta om godkännandet av den nya kommissionen den 27 november. I samband med omröstningen höll von der Leyen ett anförande där hon bland annat lyfte kärnan i sina politiska prioriteringar med målet att EU ska bli den första klimatneutrala världsdelen någonsin vid år 2050, att EU ska arbeta aktivt för att stärka sin solidaritet med demokratiska krafter i världen och att EU under den kommande mandatperioden ska investera för att bli världsledande inom digitalisering samtidigt som EU ska bli en social marknadsekonomi.

Ursula von der Leyen har lagt fram ambitiösa politiska mål för kommande mandatperiod och under de fösta 100 dagarna med den nya kommissionen kommer vi att kunna vänta oss flera lagförslag inom ramen för hennes prioriteringar. De två stora politikområdena som i synnerhet kommer att ha mycket fokus under de första hundra dagarna är dels lagförslag som syftar till förverkligandet av den gröna given och även inom området som berör artificiell intelligens, där målet är att EU ska bli världsledande inom digitalisering och nya digitala innovationer.

För mer information
Klicka här för att läsa Europaparlamentets pressmeddelande om valet av den nya kommissionen.
Klicka här för att läsa mer om Ursula von der Leyens anförande i samband med omröstningen
Klicka här för att läsa Politicos sammanfattande lista över vad vi kan förvänta oss av den nya kommissionens första hundra dagar.