Genom EU-initiativet WiFi4EU kommer kommunerna Hallsberg och Degerfors att erhålla 15 000 euro var för att bygga ut möjligheterna till trådlös uppkoppling på offentliga platser. Målet med WiFi4EU är att förbättra tillgången till WiFi i minst 6000 kommuner fram till och med år 2020 och under nästa år kommer även en ytterligare ansökningsomgång öppna.

Den 22 oktober 2019 blev det klart att Hallsbergs och Degerfors kommun, båda belägna i Örebro län, kommer erhålla EU-bidrag på 15 000 euro för att etablera WiFi-hotspots på offentliga platser. Detta genom den tredje ansökningsomgången inom initiativet WiFi4EU. Totalt inkom över 11 000 ansökningar och av dem har 1 780 kommuner runt om i Europa valts ut som vinnare.

WiFi4EU är ett initiativ vars syfte är att bidra med gratis WiFi-hotspots till 6 – 8000 kommuner runt om i Europa fram till och med år 2020. Budgeten för initiativet är 130 miljoner euro och finansieras i huvudsak av Connecting Europe Facility (CEF). Initiativet har hittills haft tre utlysningar och en fjärde utlysning kommer att lanseras under 2020. Budgeten för den tredje utlysningen var 26,7 miljoner euro. Under denna omgång inkom många fler ansökningar än det fanns möjlighet att erbjuda stöd till i utlysningen. De kommuner som ansökte men som inte valdes ut i denna omgång har möjlighet att ansöka igen inför nästa utlysning.

För mer information
Klicka här för att läsa mer om vinnarna av den tredje utlysningen i WiFi4EU.
Klicka här för att läsa mer om initiativet WiFi4EU.