Kommissionen har presenterat nya förslag som syftar till att hållbara produkter ska bli normen på den inre marknaden och att EU ska övergå till en verkligt cirkulär ekonomi. Elektronik, textil och byggprodukter är exempel som områden som berörs.

Den 30 mars 2022 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagstiftningspaket inom cirkulär ekonomi. Paketet, som är en viktig del av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och genomförandet av den europeiska gröna given, syftar till att göra hållbara produkter till norm i EU, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna möjligheten till bättre informerade konsumtionsval. Lagförslagen avser nya regler för att göra nästan alla fysiska varor på EU-marknaden mer miljövänliga, cirkulära och energieffektiva under hela livscykeln –  från designfasen till daglig användning, återanvändning och slutligen tills produkten är uttjänad.

Kommissionen presenterade även en ny strategi för att göra textilier hållbarare, mer reparerbara, återanvändbara och återvinningsbara, för att ta itu med så kallad fast fashion, textilavfall och destruktion av osålda textilier. Strategin ska även se till att textilproduktionen sker med full respekt för de sociala rättigheterna. Paketet innehåller också ett förslag som syftar till att stärka den inre marknaden för byggprodukter och se till att det regelverk som finns är lämpligt för att den byggda miljön uppfyller de gemensamma hållbarhets- och klimatmålen. Slutligen innehåller paketet ett förslag om nya regler för att ge konsumenterna större egenmakt i den gröna omställningen. Syftet är att konsumenterna ska kunna få bättre information om produkternas miljömässiga hållbarhet och bättre skydd mot så kallad greenwashing.

Kommission framhåller att förslagen bygger på det välfungerande befintliga europeiska lagliga ramverket för ekodesign, som har medfört anmärkningsvärda minskningar av EU:s energiförbrukning och betydande besparingar för konsumenterna.

Se nedan EU-kommissionens förslag presenteras av Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär för miljö, hav och fiske.

Mer information
Kommissionens pressmeddelande om de nya förslagen
Förslag på reviderad förordning om ekodesign och hållbara produkter
Nya EU-strategin för hållbara och cirkulära textilier 
Förslag på reviderat direktiv om konsumenträttigheter
Förslag på reviderad förordning om byggprodukter

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92