EU-kommissionen har publicerat en ny guide för offentliga aktörer inom EU som är tänkt att ge tekniskt stöd och en tydlig överblick över pågående europeiska bredbandsprojekt som fokuserar på design och genomförande. Guiden är en del i EU-kommissionens större satsning på digitalisering och är tänkt att bidra till ett mer sammanlänkat Europa.

Den 16 november 2018 publicerade EU-kommissionen en guide om teknisk assistans för pågående bredbandsprojekt och program. Guiden är tänkt att vara ett tekniskt stöd för offentliga aktörer inom EU och en översikt över pågående bredbandsprojekt som fokuserar på design och genomförande. Guiden är en del av EU-kommissionens satsning på digitalisering för ett mer sammanlänkat Europa, där offentlig förvaltning utgör en viktig del i främjandet av ökad förbindelse.

I guiden finns även förklaringar på hur EU-fonder kan bidra till:

  • Att sätta upp bredbandskompetenskontor (BCOs)
  • Bygga upp bredbandskontorens kapacitet
  • Beräkna projektkostnader för privat och offentlig sektor

Den tekniska guiden av EU-kommissionen är en utav flera publikationer på samma tema som söker stötta uppbyggandet av infrastruktur kopplat till bredbandsutveckling inom EU. Den tekniska guiden produceras för European Network of Broadband Competence Office

För mer information

Klicka här för att läsa EU-kommissionens tekniska guide.

Läs mer om EU-kommissionens pågående bredbandsprojekt här.

Läs mer om EU-kommissionens satsning på den digitala inre marknaden här.