Gävleborgspolitikern Yoomi Renström har utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om EU:s nya handlingsplan mot rasism, som presenterades i samband med talet om tillståndet i unionen i september. 

Yoomi Renström, ordförande för kommunfullmäktige i Ovanåker och ledamot i Europeiska regionkommittén, har utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om ”En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025”.

Till varje ärende utser Regionkommittén en ledamot som föredragande. Ledamoten har i uppdrag att rådfråga berörda parter och förbereder kommitténs yttrande. Texten diskuteras och antas i det utskott som ansvarar för det aktuella politikområdet, i detta fall SEDEC-utskottet (utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur). Yttrandet läggs sedan fram vid en plenarsession där alla ledamöter röstar om eventuella ändringar och antar yttrandet. Slutligen skickas yttrandet till berörda EU-institutioner.

Tidplanen för arbetet med yttrandet om handlingsplanen ser ut som följer: 

  • Diskussion med SEDEC-utskottets ledamöter den 25 november 
  • Antagande av yttrande i SEDEC-utskottet den 17 februari 2021 
  • Antagande på plenarsessionen 17–18 mars 2021 
Yoomi Renström, ordförande för kommunfullmäktige i Ovanåker och ledamot i Europeiska regionkommittén, har utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om ”En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025”

EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade handlingsplanen mot rasism i samband med sitt tal om tillståndet i unionen den 16 septemberHandlingsplanen omfattar en rad åtgärder för de kommande fem åren. Syftet är att öka insatserna och sammanföra aktörer på alla nivåer, för ett effektivare arbete mot rasism i EU. Kommissionen kommer bland annat utse en EU-samordnare för antirasism och arbeta för bättre utbildning och kunskap om rasismens historiska samt kulturella orsaker.  

För mer information
Läs mer om handlingsplanen här.
Läs Central Swedens tidigare rapportering om tillståndet i unionen här.