Tillsammans med 99 andra europeiska städer har Gävle kommun valts ut delta i EU-uppdraget (mission) om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Initiavtivet utgör en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Gävle kommun är en av de utvalda städerna i EU-uppdraget (missions) om 100 klimatneutrala och smarta städer som drivs av EU-kommissionen genom forksnings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Från Sverige deltar även Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Totalt var det 377 städer i Europa som ansökte om att bli en del av initiativet.

– Den gröna omställningen sprider sig över hela Europa just nu, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men det finns alltid ett behov av föregångare, som sätter upp ännu högre mål. De här städerna visar oss vägen mot en hälsosammare framtid. Vi kommer att hjälpa dem med detta! Låt oss börja redan i dag.

För de deltagande städerna innebär deltagandet bland annat att skriva på på ett klimatkontrakt och att få skräddarsytt stöd och råd. Missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer kommer få 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023 för att med hjälp av innovation bana väg för klimatneutralitet senast 2030. Förutom finansieringen öppnar också deltagandet möjligheter till att ansluta sig till stora innovationsåtgärder och pilotprojekt och erfarenhetsutbyten med andra drivna europeiska städer som också vill gå före i EU:s väg till att bli klimatneutralt. Städernas arbete ska inriktas på ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och även ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program.

Bakgrundsinformation om Missions inom Horisont Europa
En central del av EU:s forskning- och innovationsprogram Horisont Europa, är så kallade ”Missions”. Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. De fem missions som är beslutade att gälla är:

  • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
  • Cancer
  • Markens tillstånd och livsmedel
  • Klimatneutrala och smarta städer
  • Friska hav, kust-och inlandsvatten

Målet med missionen är att skapa 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030, och att se till att de fungerar som experiment- och innovationshubbar för att alla europeiska städer ska kunna följa efter till 2050.

Den 17 – 18 maj anordnar EU-kommissionen infodagar om EU-uppdragen (missions). Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Mer information
Pressmeddelande från Gävle kommun: Gävle utvald till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030
Pressmeddelande från EU-kommissionen: Kommissionen tillkännager 100 städer som deltar i EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer senast 2030
Euractive: 100 European cities selected for goal of climate neutrality by 2030

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92