Den 10 januari besökte Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson Bryssel och träffade då bland annat Vinnovas nätverk för forsknings- och innovationsintresserade svenskar i Bryssel. Under mötet presenterade Darja Vinnovas arbete och lyfte särskilt fram myndighetens arbete med samverkan (quadruple-helix) och internationalisering, och myndighetens samverkan med regioner. Under mötet presenterade även Johanna Bond, Central Sweden, svenska regioners arbete med interregional samverkan baserad på smart specialisering, med särskilt fokus på arbetet inom Vanguardinitiativet.

Den 10 januari besökte Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson Bryssel för en rad möten med bäring på såväl det svenska arbetet med forskning och innovation, som exempelvis de europeiska ramprogrammen. Ett av de möten Vinnovas Brysselkontor hade bokat in under generaldirektörens besök var med forsknings- och innovationsintresserade svenskar stationerade i Bryssel, ett nätverk som Vinnovas Brysselkontor har sammankallat under många år. Under mötet presenterade Darja Vinnovas arbete och lyfte särskilt fram myndighetens arbete med samverkan (quadruple-helix) och internationalisering. Vinnova har en tydlig ambition om att öka samverkan mellan olika aktörer, såväl mellan myndigheter som att myndigheter ska verka för att koppla samman och öka samarbetet mellan forskare och andra aktörer. Darja lyfte särskilt fram regioner som en viktig aktör i detta arbete.

Utöver Darja hade även Johanna Bond, Central Sweden, bjudits in för att presentera regioners arbete med interregional samverkan baserad på smart specialisering, med särskilt fokus på arbetet inom Vanguardinitiativet. Johanna lyfte bland annat bakgrunden till smart specialisering och dess ökade betydelse i EU-kommissionens förslag om ny långtidsbudget 2021 – 2027 (MFF), där vi redan idag ser referenser till smart specialisering i utlysningar inom till exempel Horisont 2020 och exempel på hur smart specialisering är ett viktigt instrument för synergier mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) och Horisont Europa i nästa programperiod.

Den efterföljande diskussionen fokuserade mycket på hur Vinnova och regionerna bättre kan samverka i vårt gemensamma uppdrag i att stärka innovationsekosystemen. De svenska regionernas Brysselkontors nätverk inom forskning och innovation och Vinnovas Brysselkontor kommer att fortsätta dessa diskussioner under våren 2019

Johanna Bond Central Sweden 
Darja Isaksson Vinnova