Den 10 oktober meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande att tre av de 26 tillträdande kommissionärerna inte har fått godkänt av Europaparlamentet och att Frankrike, Ungern och Rumänien nu måste nominera nya kommissionärskandidater.

Den 10 oktober släppte EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen ett uttalande om att kandidaturerna från Frankrike, Ungern och Rumänien för den tillträdande kommissionen, fortfarande är öppna. Anledningen är att dessa tre länders kandidater inte fått stöd av Europaparlamentet efter sina utfrågningar, vilka ägde rum i början av oktober.

Sylvie Goulard från Frankrike var nominerad att ansvara för bland annat EU:s inre marknad och industri. Ungerska László Trócsányi var föreslagen som kommissionär för utvidgningsfrågor och Rumäniens kandidat Rovana Plumb var föreslagen att bli transportkommissionär.

Von der Leyen skriver att samtal har förts med partigrupperna EPP, Renew Europe och S&D för att diskutera situationen. Den nya kommissionen väntas tillträda den 1 november och innan det ska samtliga kandidater ha fått ett godkännande av Europaparlamentet som även måste godkänna kollegiet i sin helhet. Därefter godkänner även Europeiska rådet den tillträdande kommissionen. Den uppsatta tidsplanen väntas nu, i och med de tre kandidaternas underkännande i Europaparlamentet, bli svårt att hålla.

För mer information
Klicka här för att läsa kommissionens pressmeddelande om Ursula von der Leyens uttalande.
Klicka här för att läsa mer om de föreslagna kommissionärerna och deras portföljer. 
Klicka här för att läsa Central Swedens tidigare rapportering om de föreslagna kommissionärerna och deras respektive portföljer.

Ursula von der Leyen