De första patienterna i EU kan nu använda e-recept, utfärdade av läkare i hemlandet, när de besöker ett apotek i ett annat EU-land. Det gäller finländska patienter som nu kan gå till ett apotek i Estland och hämta ut medicin som skrivits ut elektroniskt av deras läkare i Finland.

Den 21 januari 2019 meddelade Europeiska kommissionen att EU-medborgare i Finland nu kan använda digitala recept som har utfärdats av läkare i hemlandet när de besöker apotek i Estland. Avtalet kring detta initiativ undertecknades av samtliga finländska och estniska apotek. Initiativet innebär att patienter som behöver hämta ut receptbelagda läkemedel kan göra det i det andra landet utan att ta med ett skrivet recept. Istället kan apoteket i det andra EU-landet se e-recepten elektroniskt.

Initiativet går i linje med kommissionens strategi för digital hälsa och vård, som syftar till att uppnå ett ökat patientinflytande genom att ge dem tillgång till deras hälsodata och säkerställa kontinuitet i vården. Flera EU-kommissionärer har uttalat sig positivt om denna händelse.

EU-insitutionerna antog 2011 direktivet 2011/24/EG vilket ska säkerställa kontinuitet i vården för EU:s medborgare över gränserna. Direktivet ger medlemsstaterna möjligheten att utbyta hälsodata på ett säkert, effektivt och driftskompatibelt sätt. Följande gränsöverskridande hälsotjänster börjar nu succesivt att introduceras i alla EU:s medlemsstater:

  1. E-recept och e-expediering, som tillåter alla EU-medborgare att hämta ut läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land, tack vare den elektroniska överföringen av deras recept från hemlandet till det mottagande landet. Hemlandet informeras sedan om det uthämtade läkemedlet i det andra landet.
  2. Patientöversikter, som ger bakgrundinformation om viktiga hälsoaspekter, t.ex. allergier, nuvarande medicinering, tidigare sjukdomar och operationer. Informationen är tillgänglig elektroniskt vid händelse av läkarbesök som sker i ett annat land.

Dataskyddslagar tas strikt hänsyn till och patienter kommer att ge samtycke innan dessa tjänster ges tillgång till.

Båda tjänsterna blev möjliga genom infrastrukturen för e-hälsotjänster (eHealth Digital Service Infrastructure) som sammankopplar nationella e-hälsotjänster, vilket tillåter dem att utbyta hälsodata. Tjänsterna finansieras av EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility).

Nästa steg i initiativet är att 22 medlemsstater i EU deltar i infrastrukturen för e-hälsotjänster och förväntas att utbyta e-recept och patientöversikter i slutet av 2021.

För mer information

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om detta här

Mer information om infrastrukturen för e-hälsotjänster finns att hitta här