Först till kvarn – Registrering till Interreg Europas samarbetsforum 22 mars nu öppen

Registrering till samarbetsforumet Europe, let’s cooperate den 22 mars 2018 har öppnat. Under forumet närvarar representanter från Interreg Europa för att svara på frågor inför de nya projektutlysningarna vilka öppnar i maj 2018. Platserna brukar fyllas snabbt och det är först till kvarn som gäller.

Registreringen till Interreg Europa samarbetsforum Europe, let’s cooperate den 22 mars 2018 i Bryssel är nu öppen. Forumet ämnar ge upphov till nya projekt och partnerskap mellan europeiska regioner samt hjälpa utveckla befintliga inför den nya omgången projektutlysningar vilka öppnar maj 2018. Representanter från Interreg Europa kommer att närvara för att svara på frågor och klargöra detaljer rörande ansökningsprocessen och finansieringsmöjligheter. Forumet är därför ett utmärkt tillfälle för regioner att utveckla nya partnerskap, få råd om vad som bör tas i beaktning när man utformar projekt och korrekt fyller i och skickar ansökan. Observera att platserna tenderar att fyllas tämligen snabbt så för att säkerställa så det rekommenderas det registrera sig omgående.

För registrering till samarbetsforumet, klicka här

Om Interreg Europa

Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra genomförandet av policys och program som stödjer regional utvecklingspolitik. Interreg Europa verkar för utbyte av erfarenheter och kunskap genom samarbete inom områdena forskning och innovation, konkurrenskraft för små- och medelstora företag, miljö och resurseffektivisering samt innovationslösningar för en koldioxidsnål ekonomi. Målet är att integrera resultaten av samarbetet i den regionala politiken. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt som programmet finansierar eller via olika plattformar för kollektivt lärande.

För information om tidigare samarbetsforum, klicka här

För mer information om Interreg Europa, klicka här

2018-02-09T14:51:56+02:00 2018-02-09|