Inkludering, solidaritet, valfrihet och trygghet står i centrum av EU-kommissionen förslag till förklaring om digitala rättigheter och principer för alla i EU. Syftet med förklaringen är att den ska vägleda den digitala omvandlingen i EU och visa vilken slags digital omvandling som EU ska främja och försvara. Nu ska förslaget om förklaring godkännas av Europaparlamentet och rådet innan den kan anses gälla.

Den 26 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag på förklaring om digitala rättigheter och principer för alla i EU. Förslaget som nu lämnas till Europaparlamentet och rådet innehåller ett ramverk av värden, rättigheter och principer som EU-kommissionen vill ska vägleda den digitala omställningen inom EU.

Rättigheter och principer
Förklaringen tar sin utgångspunkt i att samma rättigheter och friheter som återfinns i EU:s rättsliga ramverk även bör gälla på nätet. I förslaget till förklaring finns flera rättigheter och principer beskrivna, exempelvis att:

  • Människorna och deras rättigheter ska sättas i centrum av den digitala omvandlingen
  • Solidaritet och inkludering ska understödjas,
  • Valfriheten på nätet ska säkras
  • Deltagande i det digitala offentliga rummet främjas
  • De enskildas säkerhet, trygghet och egenmakt ska stärkas
  • En hållbar digital framtid ska främjas

Nu ska förslaget till förklaring lämnas till Europaparlamentet och rådet innan det kan godkännas och börja gälla. Enligt EU-kommissionens tidplan ska detta slutföras innan sommaren 2022.

Bakgrund
EU-kommissionens två främsta politiska prioriteringar är grön- och digital omställning. För att främja den digitala omställningen presenterade EU-kommissionen i mars 2021 sin strategi och vision för den digitala omvandlingen i EU: Digital kompass: den europeiska vägen in i det digitala decenniet. Strategin efterföljdes av en färdväg för strategins genomförande och i arbetsprogrammet för 2022 meddelade EU-kommissionen att en förklaring om digitala rättigheter och principer skulle föreslås under början av året. Förklaringen ses av EU-kommissionen som ett ramverk och en vägledning för vilka rättigheter och principer som är viktiga att bejaka inom ramen för den digitala omställningen och inom ramen för fortsatta initiativ från EU-kommissionen på det digitala området.

Mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om förklaringen om digitala rättigheter och principer
Läs Central Swedens nyhet om Det digitala decenniet och den digitala kompassen

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75