EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till och med den 24 april 2019. En virtuell informationsdag med praktisk information gällande ansökan anordnas den 17 januari 2019 av INEA i samverkan med EU-kommissionen, med målet att skapa fler europeiska projektmöjligheter med fokus på allmänintresset i transportsektorn.

Den 5 december 2018 publicerade EU-kommissionen ansökningsomgången för transportdelen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF), ”CEF Transport 2019”. Ansökningsomgången öppnar den 8 januari 2019 och är öppen till och med den 24 april 2019. Budgeten uppgår till 100 miljoner euro och syftar till att finansiera projekt med allmänintresse i transportsektorn. Genomförandeorganet INEA (Innovation and Networks Executive Agency), arrangerar en virtuell informationsdag den 17 januari, i samverkan med EU-kommissionen. Informationsdagen presenterar utlysningens innehåll, politiska prioriteringar, praktisk information gällande förberedelserna till en framgångsrik ansökan samt information om ansöknings- och utvärderingsprocessen. Anmälan till informationsdagen öppnar inom kort.

Prioriteringar för CEF Transport under 2019 års ansökningsomgång:

  1. Projekt på det övergripande nätet (65 miljoner euro): Avlägsna flaskhalsar och överbrygga felande länkar, förbättra järnvägens interoperabilitet med specifikt fokus på förbättrade gränsöverskridande passager.
  2. Bullerbekämpning på järnväg (35 miljoner euro): Säkerställa långsiktigt hållbara och effektiva transportsystem, förbereda framtida transportflöden och möjliggöra minskningar av koldioxidutsläpp för olika transporter genom innovativ, energieffektiv och säker teknik.

Trafikverket kommer inom kort att presentera tidplanen för regeringens godkännande av de svenska ansökningarna.

För mer information
Läs om CEF Transportutlysning 2019 här
Läs mer om informationsdagen och anmälan här