Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de hundratals länder som skrivit under Parisavtalet och hur man nu skall gå vidare för att uppnå avtalets långsiktiga klimat- och miljömål. Förhandlingarna resulterade i godkännandet av en regelbok som skall göra det möjligt att jämföra länders klimatarbete och som reglerar hur utsläpp skall  mätas och redovisas. Sammanställningen och godkännandet av regelboken var EU:s högsta prioritering och ses som en stor framgång i arbetet för klimatomställningen.

FN:s 24:e klimatkonferens (COP24), med Polen som ordförandeland, avslutades den 15 december i Katowice. Den veckolånga konferensens anses vara såväl en framgång som ett bakslag i kampen för klimatomställningen av deltagare, forskare och experter. Där utfallet anses framgångsrikt i det avseendet att länderna nådde konsensus gällande godkännandet av Paris-regelboken och som ett bakslag gällande det faktum att länderna ännu inte kunnat enas om ambitionshöjningar gällande dess klimatåtaganden.

Ur ett EU-perspektiv ses förhandlingarna främst som framgångsfulla då godkännandet av Paris-regelboken var målet, vilket i praktiken innebär en precisering av Parisavtalet som fokuserar på genomförande. Godkännandet innebär i sin tur ett tydligt globalt ställningstagande och gemensamt steg framåt i kampen mot klimatförändringarna.

EU har idag en ambitiös klimatpolitik som sträcker sig längre än FN:s politiska ramverk och långsiktiga klimatmål för 2030 och nyligen tog EU-kommissionen fram en strategisk vision för ett koldioxidneutralt Europa år 2050.

Några av klimatförhandlingarnas nyckelpunkter:

  • Ett universellt system för att spåra och rapportera länders framgångar i att möta klimatutmaningar.
  • Konsensusbaserade resultat av förhandlingarna och godkännanden av aktuella frågor med tydliga och underlättande riktlinjer, samt en ny registreringsform som möjliggör bättre kommunikation mellan länder och dess framgångar i klimatanpassning.
  • Framgångar med den globala översynsprocessen, som anses avgörande av EU för Parisavtalet. Översynsprocessen kommer nu att bjuda in länder till att regelbundet och med hjälp av den senaste forskningen se över framgångarna och utvecklingen av deras klimatåtgärder.

För mer information

Läs EU-kommissionens pressmeddelande och sammanfattning av COP24 här.

Klicka här för att läsa Parisavtalet.

Läs Central Swedens artikeln om EU:s långsiktiga klimatstrategi här.