Ett webbsänt seminarium med utlysningar inom Horisont 2020, med fokus på energi, presenterades den 13 september på EU-kommissionens hemsida. Utlysningarna gäller projekt inom energi som riktar in sig på tre huvudområden: förnybara energikällor, geologisk lagring av koldioxid och batterier. Sista ansökningsdag varierar beroende på utlysning (se nedan). Fler utlysningar kommer att presenteras den 23 oktober under eventet Horizon 2020 Transport virtual day.

Den 13 september presenterade EU-kommissionen ett flertal utlysningar gällande energiprojekt inom EU:s ramprogram Horisont 2020. Den virtuella informationsdagen med fokus på energi berörde utlysningar inom tre huvudområden: förnybara energikällor, geologisk lagring av koldioxid samt batterier. Den totala budgeten för samtliga utlysningar är 262 miljoner euro. Sista ansökningsdatum är den 16 oktober 2018 eller den 11 december 2018 för projekt inom förnybara energikällor. Utlysningar inom geologisk lagring av koldioxid öppnar den 7 maj 2019 och sista ansökningsdag är den 27 augusti 2019. Den 24 januari 2019 öppnar utlysningar för batterier där sista ansökningsdag är den 25 april 2019. Den 23 oktober kommer fler utlysningar att presenteras under eventet Horizon 2020 Transport virtual day.

Följande utlysningar presenterades inom området förnybara energikällor tillsammans med föreslagen budget. Det finns tidigare information om dessa sex utlysningar i en tidigare nyhet av Central Sweden. Sista ansökningsdag är 11 december 2018.

 • Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating System (€15m)
 • Increase the competitiveness of the EU PV manufacturing industry (€25m)
 • Demonstration of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system (€40m)
 • Boosting pre-commercial production of advanced aviation biofuels (€20m)
 • Market uptake support (€15m)
 • Demonstration of plug and play solutions for renewable off-grid electricity (€10m)

Ytterligare två utlysningar tillsammans med föreslagen budget inom området förnybara energikällor presenteras nedan. Sista ansökningsdag är 16 oktober 2018:

 • Developing the next generation of renewable energy technologies (€20m)
 • Optimising manufacturing and system operation (€20m)

Ansökningsperioden för utlysningar inom området geologisk lagring av koldioxid öppnar den 7 maj 2019 och stänger den 27 augusti 2019.

 • Flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage (€20m)
 • Low carbon industrial production using CCUS (€33m)

Ansökningsperioden för utlysningar inom området batterier öppnar den 24 januari 2019 och stänger den 25 april 2019.

 • Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage (€24m)
 • Modelling and simulation for Redox Flow Battery development (€5m)
 • Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage (€15m)

För att kunna bli tilldelad finansiering till ett projekt krävs det tre partners från tre medlemsländer.

För mer information

Hela programmet ”Horizon 2020 energy virtual info day” finns här  

Mer information om eventet och de olika utlysningarna finns här

Central Swedens tidigare inlägg om utlysningar inom EU:s energiprojekt finns här