Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. I det finländska programmet som publicerades i slutet av juni ligger stort fokus på hållbarhetsfrågor, social inkludering och EU:s nästa långtidsbudget.

Finland kommer få en hektisk höst som ordförande i Ministerrådet, inte minst för att det kommer tillsättas en ny kommissionen under deras tid som ordförande. Flera viktiga förhandlingar går även in i slutfasen, förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 är en av dessa som Finland kommer behöva prioritera. Storbritanniens utträde ur EU kommer också vara en del som det finländska ordförandeskapet måste hantera även om man uttryckligen skriver i sitt program att man inte kommer att tillåta Storbritanniens utträde ur EU dominera EU-agendan på bekostnad av andra viktiga frågor.

I Finlands ordförandeskapsprogram framgår huvudprioriteringar:

  • Stärka gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen
  • Göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande
  • Stärka EU: s ställning som global ledare inom klimatåtgärder
  • Omfattande skydda medborgarnas säkerhet

Finland lyfter framförallt fram i sitt program att man kommer arbeta för en hållbar tillväxt inom ramen för FN:s Agenda 2030, höja ambitionsnivån för att motverka klimatförändringarna samt stärka positionen som en global ledare för klimatåtgärder. En övergång till bioekonomi och cirkulär ekonomi är också en prioritet. Det finländska ordförandeskapet kommer att fortsätta genomföra kommissionens uppdaterade bioekonomistrategi.

Finland har även som ambition att integrera EU:s strategiska agenda och de prioriteringar som nyligen antagits för Europeiska rådet för perioden 2019–2024 i sitt ordförandeprogram. Detta är något som tidigare ordförandeländer inte har prioriterat.

Mer information:

Läs Finlands ordförandeskapsprogram här

Finlands hemsida för EU-ordförandeskapet

Läs Central Swedens nyhet om EU:s strategiska agenda här