På uppmaning av Europeiska rådet har Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel presenterat en färdplan för en samordnad strategi för att lätta på Corona-restriktioner. I färdplanen presenteras ett antal rekommendationer som medlemsstaterna bör beakta när de planerar att lätta på restriktionerna. Det återstår att se hur medlemsstaterna väljer att implementera dessa rekommendationer.

Den 15 april presenterade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel en färdplan för att fasa ut de restriktioner som har införts på grund av coronautbrottet. Färdplanen har utarbetats efter en uppmaning från Europeiska rådet den 26 mars om en samordnad strategi för att lätta på restriktionerna. Färdplanen omfattar tre övergripande principer:

  • Rätt åtgärder i rätt tid
  • Gemensam EU-strategi
  • Utfasning av isoleringen kräver tilläggsåtgärder

De två ordföranden föreslår bland annat att ett antal kriterier som bör beaktas när medlemsstaterna gör bedömningar kring lättnader på isoleringsåtgärder för att göra rätt åtgärder i rätt tid, bland annat ett epidemiologiskt kriterium som kan visa att spridningen av sjukdomen kraftigt har minskats under en längre tid, sjukvårdssystemens kapacitet samt lämplig övervakningskapacitet. Den andra övergripande principen är att medlemsländerna bör enas om en gemensam EU-strategi som kan utgöra ett ramverk för lättnader på isoleringsåtgärderna. Von der Leyen och Michel föreslår att en sådan strategi bör utgå från vetenskap med folkhälsan i fokus samt respekt och solidaritet. Von der Leyen och Michel menar att ett lägsta krav är att medlemsländerna informerar varandra och kommissionen i god tid innan de lättar på restriktioner och beaktar eventuella synpunkter.

Charles Michel och Ursula von der Leyen under presskonferensen om färdplanen. © Upphovsrätt Europeiska kommissionen 2020

Nästa steg
I färdplanen presenterar von der Leyen och Michel ett antal konkreta rekommendationer som medlemsstaterna bör beakta när de planerar att lätta på restriktionerna. Det återstår att se hur medlemsstaterna väljer att implementera dessa rekommendationer. Vidare meddelar kommissionen att ambitionen är att utarbeta en återhämtningsplan utifrån ett omarbetat förslag till EU:s nästa långtidsbudget och kommissionens uppdaterade arbetsprogram för 2020. Tidpunkten för när det omarbetade förslaget på långtidsbudgeten ska presenteras är ännu inte känt.

För mer information
Läs pressmeddelandet om färdplanen här
Läs Central Swedens artikel om Ursula von der Leyens uttalande om det omarbetade förslaget på EU:s långtidsbudget 2021 – 2027