EU-kommissionen tillsammans med EU:s medlemsstater anordnar den 24–26 april det pan-europeiska hackatonet #EUvsVirus för att sammanföra aktörer som kan hitta innovativa lösningar på utmaningar relaterade till Coronakrisen. Eventet fokuserar på utmaningar inom olika kategorier och aktörer intresserade av att delta kan fortfarande registrera sig.

Med Europeiska Innovationsrådet i ledning anordnar nu EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna ett pan-europeiskt hackaton för att hitta innovativa lösningar på problem som uppstått i samband med Coronakrisen. #EUvsVirus sammanför och engagerar civilsamhället, innovatörer, partners och investerare i Europa för att samarbeta online och ta fram lösningsförslag på problemen som presenteras inom olika utmaningskategorier. De berörda kategorierna är:

  • Hälsa och liv;
  • Kontinuitet av verksamheter;
  • Social och politisk sammanhållning;
  • Arbete och studier på distans;
  • Digital finans; samt
  • Övrigt

Deltagarna får under 48 timmar arbeta via olika plattformar online för att ta fram och utveckla lösningar som sedan lämnas in vid hackatonets slut. #EUvsVirus pågår den 24 till 26 april och registreringen för att delta är fortsatt öppen.

För mer information
Besök #EUvsVirus hemsida för registrering, agenda och mer information.
Se filmen nedan för en presentation av hackatonet.