Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är nu en matchningsprocess där intresserade aktörer bjuds in till en onlineplattform för att komma i kontakt med projekten och skapa partnerskap. Matchningen sker den 22–25 maj och deltagandet är kostnadsfritt.

I slutet av april anordnade EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna hackatonet EUvsVirus för att hitta lösningar på utmaningar relaterade till Coronakrisen. Som en fortsättning på detta kommer nu en matchningsprocess, ”matchaton”, att genomföras.  Matchningsprocessen kommer att ske via plattformen Converve, där de 120 vinnande projekten från hackatonet finns samlade. Lärosäten, företag, investerare, regioner och andra intresserade aktörer kan kostnadsfritt registrera sig på plattformen för att delta i matchatonet och bli partners. Partneraktörer kan sedan matchas med projekten och stötta dem i sitt genomförande. Samtidigt som de kan ta del av projektens innovativa lösningar på aktuella utmaningar.

Matchatonet kommer att äga rum den 22 till 25 maj, vid registrering på matchningsplattformen får aktörer tillgång till detaljerad guidning i plattformens funktioner och hur matchningsprocessen ska genomföras.

För mer information
Besök EUvsVirus hemsida för aktuell information om eventet.
För att komma till registreringen till matchatonet, klicka här.
För en guide till processen, klicka här.
Läs Central Swedens tidigare nyhet om EUvsVirus här.

För mer information
Kontakta Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58