Vanguardinitiativet tillsammans med bland andra CPMR, AER, ERRIN och flera partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna publicerade den 3 juni 2019 ett gemensamt uttalande där man uppmanar Europaparlamentet och rådet att behålla instrumentet Interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) i nästa långtidsbudget oaktat vilket program instrumentet inryms inom, med en budget som inte är mindre än den som föreslagits av kommissionen (970 miljoner euro), direkt förvaltat, baserad på interregional S3-samverkan och med möjlighet för tredjeland att delta.

Bakgrunden till uttalandet är Europaparlamentet (EP) och rådets skilda positioner kring instrumentet, där EP vill behålla instrumentet som en komponent inom de särskilda bestämmelserna för Interreg och rådet anser att instrumentet bör flyttas från Interreg-bestämmelserna till den övergripande ERUF-förordningen. De europeiska nätverken som står bakom uttalandet ser en risk att kommissionens ursprungliga förslag om det nya instrumentet Interregionala innovationsinvesteringar urvattnas i förhandlingarna och vill genom uttalandet uppmana EP och rådet att inte mista de väsentliga delarna i förslaget i förhandlingarna om långtidsbudgeten, det vill säga att instrumentet har en särskild budget som inte är mindre än den som föreslagits av kommissionen (970 miljoner euro), direkt förvaltat, baserad på interregional S3-samverkan och med möjlighet för tredjeland att delta.

För mer information
Läs uttalandet i sin helhet här
Läs Central Swedens artikel om Interregionala innovationsinvesteringar här
Läs Central Swedens artikel om diskussion om komponent fem på Sveriges ständiga representation vid EU här