Under november 2018 – april 2019 pågår de europeiska klusterveckorna, EU Cluster Weeks, på initiativ av EU-kommissionen. Syftet med klusterveckorna är att skapa intresse för och kunskap om klusters roll i innovations-utvecklingen, samt föra en dialog om hur det europeiska, nationella och regionala stödet till kluster kan stärkas. Kampanjen kommer att avslutas i maj 2019 då den sjätte europeiska klusterkonferensen kommer att anordnas i Bukarest, Rumänien. Kommissionen kommer inom kort att lansera en utlysning för organisationer som vill anordna nationella och regionala kluster-event under de europeiska klusterveckorna.

Under november 2018 – april 2019 pågår de europeiska klusterveckorna, EU Cluster Weeks, på initiativ av EU-kommissionen. Syftet med veckorna är att skapa intresse för och kunskap om klusters roll i innovationsutvecklingen, samt föra en dialog om hur det europeiska, nationella och regionala stödet till kluster kan stärkas. EU-kommissionen kommer inom kort att lansera en utlysning för organisationer som vill anordna nationella och regionala kluster-event under de europeiska klusterveckorna. Men redan nu finns två nationella klusterevent registrerade att genomföras under de europeiska klusterveckorna:

De organisationer som väljs ut att genomföra ett nationellt eller regionalt klusterevent under de europeiska klusterveckorna erhåller stöd från EU-kommissionen i genomförandet av eventet bland annat genom tillhandahållande av marknadsförings-material och informationsspridning via European Cluster Collaboration Platform och tillhörande sociala medier.

Kampanjen kommer att avslutas i maj 2019 då den sjätte europeiska klusterkonferensen kommer att anordnas i Bukarest, Rumänien.

För mer information

Läs mer om de europeiska klusterveckorna på European Cluster Collaboration Plattform.