De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är ett årligt evenemang som samlar ledare från industri, finans, akademin och företag för debatter och utformning av det framtida forsknings- och innovationslandskapet. I år inträffar evenemanget mellan den 24–26 september i Bryssel.

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att mobilisera EU-medborgare och att öka medvetenheten samt förståelsen kring forskning och innovation som ett viktigt verktyg för att möta de samhälleliga utmaningarna. En av de stora utmaningar Europa står inför är att hantera den stora omvandlingen av ekonomin och samhället för att säkra en hållbar framtid som garanterar medborgarnas välmående.

Bland talarna under evenemanget hittas ministrar, EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, forskare och även hemliga gäster.

EU-kommissionen använder eventet för att ta in synpunkter och erfarenheter från intressenter kring utformningen av Horisont Europa; EU:s kommande ramprogram för forsknings- och innovation. Horisont Europa, som tar vid efter det nuvarande programmet Horisont 2020, kommer att träda i kraft 2021. Genom att samlas, fördjupa dialogen mellan olika aktörer och samarbeta över olika sektorer och discipliner kan dessa dagar hjälpa till i planeringen inför Horisont Europa.

Under evenemanget har deltagare möjligheter att nätverka samt lyssna och delta i debatter mellan beslutsfattare, forskare, innovatörer och andra aktörer om hur forskning och innovation kan möta globala utmaningar. Dessutom kan de som är involverade i arbete rörande forskning och innovation delta i workshops och flera andra aktiviteter som främjar dialog och leder till lösningar som är till nytta för EU och dess medborgare.

Forskning och innovationsdagarna inträffar mellan den 24–26 september i år. Anmälan öppnar i slutet av april och är du intresserad av att få uppdateringar om evenemanget och anmälan kan du skriva upp dig här.

För mer information
Läs mer om forsknings- och innovationsdagarna här
Registrera dig till konferensen här