Den 26–27 januari 2021 anordnas den första European Digital Innovation Hub (EDIH) konferensen. Eventet är en möjlighet för berörda parter att samlas, utveckla sina nätverk, dela idéer och få information om EU:s prioriteringar för att stödja den gröna och digitala omvandlingen genom EDIHs. Konferensen anordnas av EU-kommissionen tillsammans med Luxinnovation, Luxemburgs finansdepartement samt DIHNET.

Den 26–27 januari 2021 anordnas den första European Digital Innovation Hub (EDIH) konferensen. Eventet är en möjlighet för berörda parter att samlas, utveckla sina nätverk, dela idéer och få information om EU:s prioriteringar för att stödja den gröna och digitala omvandlingen genom EDIHs. Vid sidan av temaseminarier kommer evenemanget att fungera som infosessionen för EDIH utlysningen inom Digitala Europa programmet.

Eventet samlar Digitala innovations hubbar (DIH), utvalda EDIHs, regioner, medlemsstater och andra representanter från, kluster, SME sammanslutningar, organisationer inom den offentliga sektorn och yrkesutbildningsinstitut. Arrangör för evenemanget är EU-kommissionen tillsammans med Luxinnovation, Luxemburgs finansdepartement samt DIHNET.

Det slutliga programmet och registreringsinformationen kommer snart att publiceras. Mer information här.

DIH & EDIH
För att Europa ska förbli konkurrenskraftigt internationellt måste alla ekonomiska sektorer kunna dra nytta av fördelarna med den digitala omvandlingen. Med stöd av ett europeiskt nätverk av DIHs har kommissionen som mål att hjälpa företag att förbättra sina processer, produkter och tjänster genom användning av digital teknik.

EDIH:s kommer spela en central roll i det nya programmet Digitala Europa genom att stimulera ett brett upptag av Artificial inteligens, High Performance Computing (HPC) och Cybersecurity samt annan digital teknik. Syftet med EDIH:s är att fungera som en “one-stop shop” som hjälper företag att dynamiskt möta utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

För mer information
Läs mer om DIH här
Läs mer om EDIH här
Läs mer om konferensen här

Kontaktpersoner på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55