I ett nästan tomt Europaparlament röstade ledamöter från distans igenom tre nödåtgärder för att tackla den nuvarande COVID-19-krisen. Nödåtgärderna inkluderar att frigöra 37 miljarder euro i EU-finansiering för att hjälpa de hårdast drabbade av pandemin, att utvidga solidaritetsfonden till att täcka omfattande folkhälsokriser samt tillfälligt upphäva EU:s regler för flygplatsplatser för att tillfälligt befria flygbolag från att köra tomma flygningar under pandemin.

Det ekade tomt i den fysiska kammaren i Bryssel när Europaparlamentet höll ett extrainsatt plenarsammanträde den 29 mars. Parlamentets ledamöter röstade från distans igenom tre nödåtgärder som ämnar att bemötta den rådande COVID-19-krisen. Bland parlamentets 705 ledamöter befann sig endast ett fåtal på plats i kammaren, medan resterande följde sammanträdet via länk och röstade genom e-post från deras respektive hemländer. Plenarsammanträden är normalt sett fyra dagar långa, men på grund av den rådande situationen fanns endast tre punkter på det en dag korta sammanträdet.

Följande nödåtgärder antogs av Europaparlamentet:  

  • Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (Corona Response Investment Initiative). Dessa åtgärder är avsedda att så snabbt som möjligt kunna nyttja 37 miljarder euro från tillgängliga EU-medel till de medborgare, regioner och länder som drabbats hårdast av COVID-19. Pengarna kommer riktas mot de mest utsatta delarna av EU-medlemsländernas ekonomier, det vill säga sjukvårdssystem, små och medelstora företag samt arbetsmarknader.  
  • Utvidga EU:s solidaritetsfond för att täcka folkhälsokriser. Åtgärderna kommer göra upp till 800 miljoner euro tillgängliga för europeiska länder under år 2020. De stödberättigade insatserna inom fonden kommer att utvidgas till att täcka stöd vid omfattande katastrofer av allmänhetens hälsa, inklusive medicinsk hjälp samt åtgärder för att förhindra, övervaka eller kontrollera spridningen av sjukdomar. 
  • Tillfälligt upphäva EU:s regler för flygplatsplatser. Det tillfälliga upphävandet innebär att flygbolagen inte är skyldiga att använda sina planerade start- och landningsplatser för att få behålla dem under nästa motsvarande flygsäsong. Regeln om “Use it or Lose it” kommer att upphävas under hela sommarsäsongen, från 29 mars till 24 oktober 2020. På så sätt befriar åtgärderna flygbolag från att köra tomma flygningar under pandemin.

Mer information
För att läsa mer om de tre antagna nödåtgärderna, klicka här. 
För att läsa mer om investeringsinitiativet mot Coronaeffekten, klicka här.
För att läsa mer om plenarsammanträdets ovanliga karaktär, klicka här. 

Ett tomt parlament (Foto av Aris Oikonomou / AFP)

Ett nästan tomt parlament (Foto av Aris Oikonomou/AFP via Getty Images)