EU:s industristrategi samt dess effekter på regioner och kommuner stod i centrum när Europaforum 2021 genomfördes den 24 november. Deltog gjorde talare från EU-kommissionen, Tillväxtverket och Central Sweden. Fokus för forumet var samtal mellan regionala och kommunala representanter om den industriella omställningen, den europeiska industristrategins roll i detta samt samverkan mellan kommunal, regional, nationell och europeisk nivå i omställningen.  

Den 24 november arrangerade Region Örebro län tillsammans med medarrangörerna Central Sweden och Intresseföreningen Bergslaget Europaforum 2021. Tema för halvdagen var EU:s industristrategi – EU:s inverkan på industrins utveckling i Bergslagen. Deltog gjorde kommunala och regionala representanter för att lyssna till talare från EU-kommissionen, Tillväxtverket och Central Sweden samt för att delta i panelsamtal om industrins omställning.  

Inledningstalare var Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län och ordförande Central Sweden, samt Jan Bohman, kommunalråd Borlänge Kommun och Ordförande Intresseföreningen Bergslaget, som hälsade välkomna och inledde med att belysa vikten av att regional och lokal nivå deltar aktivt för att stärka den industriella omställningen och moderniseringen. De efterföljdes av Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionen i Sverige, som gav en bred bild av EU:s industristrategi samt kopplingarna till EU:s återställning efter pandemin och förstärkta EU-budget. Från EU-kommissionens blev det sedan en naturlig övergång till Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket, som beskrev den nationella nivåns ambitioner för industrins utveckling och kopplade an till hur EU:s industriella utveckling tagit fart de senaste åren. Exempelvis belyste Björn att lika många arbetar inom industrin i Sverige idag som när vi gick med i EU 1995 vilket tyder på industrins betydelse för jobb och tillväxt men även omställningsmöjligheter. Sist ut av talarna var Rasmus Bergander, EU-strateg på Central Sweden, som gav en analys av EU:s industristrategi utifrån ett regionalt perspektiv med fokus på de möjligheter som ges via industristrategin, dess understrategier samt inkluderade instrument som regioner och kommuner kan dra nytta av. Alla presentationer finns att ta del av via länkarna nedan.  

Efter presentationerna bjöds regioner och kommuner in till ett panelsamtal om strategins påverkan på regional och kommunal nivå. I fokus för diskussionen hamnade industrins betydelse kommuner tillväxt, vikten av samarbete från EU-nivån ner till den kommunala nivån samt synergier mellan regional och lokal nivå i att stötta industriella etableringar samt främjande av en grön omställning inom industrin. Mer samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå samt en medvetenhet om de möjligheter som erbjuds via EU:s industristrategi var två av många slutsatser utifrån av samtalet. I panelen ingick Jonny Gahnshag, enhetschef på Region Dalarna, Mikael Jorstig, utvecklingsledare på Region Örebro län, Thomas Högman, internationell strateg på Region Gävleborg, Pär Jerfström kommundirektör i Sandvikens kommun, Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge kommun samt Wilhelm Magnusson, näringslivschef i Lindesbergs Kommun.

 
Bild från panelsamtalet med forumets moderator Jon Forssell samt kommunala och regionala representanter 

Presentationer från Europaforum 2021: 
Presentation av Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare på EU-kommissionen i Sverige
Presentation av Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket
Presentation av Rasmus Bergander, EU-strateg på Central Sweden

Mer information: 
Läs Central Swedens nyhet om EU:s uppdaterade industristrategi här 
Läs om Europaforum samt se hela agendan via Region Örebro läns  
Läs mer om EU:s industristrategi på EU-kommissionens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75