Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

Den 22 november arrangerar Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region Västmanland Europaforum 2019 i Gävle. Dagen kommer fokusera på smart specialisering och dess växande betydelse i den kommande programperioden.

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och i den nuvarande programperioden finns krav på att alla medlemsstater ska ta fram en nationell (eller flera regionala) smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Kravet på en existens av en regional eller nationell smart specialiseringsstrategi i den nuvarande programperioden (2014 – 2020) kommer att ersättas av krav på god styrning av de smarta specialiseringsstrategierna i den kommande perioden (2021 – 2027).

Här finns programmet och anmälningslänk (sida 2): Europaforum 2019 Inbjudan

Välkomna till Gävle!

Vad är smart specialisering?
En regional smart specialiseringsstrategi innebär en regional identifikation, analys och prioritering av områden med potential för tillväxt. Tanken är att de regioner som identifierat liknande eller samma styrkeområden snabbt ska kunna finna varandra och att detta ska leda till interregionala innovationssatsningar.

2019-11-12T15:49:14+01:00 2019-11-11|